Tankbeläggning

Säker tank med porfri epoxi

Tankbeläggning

Runt om i samhället finns olika typer av tankar som innehåller allt från vanligt vatten till  miljöfarliga kemikalier. Tanken ska skydda innehållet från yttre påverkan och samtidigt skydda miljön från att skadas av innehållet i tanken. Det säger sig självt att tanken måste vara tät. Ett bra sätt att försäkra sig om att den är det, är att ge den en tankbeläggning med epoxi.

Epoxi är den perfekta tankbeläggningen

Epoxi har bra kemikalieresistens och bildar täta, porfria väggar. Av den anledningen passar den här tankbeläggning utmärkt i alla typer av tankar och cisterner oavsett innehåll. För att beläggningen ska få de egenskaper som krävs, anpassar vi epoxibeläggningens sammansättning efter innehållet i tanken.

Användningsområden

 • Oljetankar på interterminaler för tankfartyg
 • Kemikalietankar för t.ex. glukol
 • Vattenreservoarer
 • Sprinklertankar
 • Betongcisterner för t.ex. rötslam
 • m.m.

Undvik panik

Ofta upptäcker man inte att tanken är i dåligt skick, förrän den går sönder. Eftersom konsekvenserna kan bli både kostsamma och besvärliga uppstår lätt panik. Det gäller att agera snabbt föra att skydda omgivningen och bibehålla funktioner.

Går det att förebygga? Utöver att inspektera tanken invändigt med kamera, kan du hålla utkik efter vissa tecken på att tanken behöver renoveras:

 • Var uppmärksam på läckor vid t.ex. manluckor eller vid marken.
 • Om tanken är öppen kan man se om gammal beläggning har lossnat.
 • Tankar av betong kan erodera. När betongen spricker och vatten sipprar in kommer armeringen så småningom att börja rosta. Det kan eventuellt synas på utsidan som missfärgning av betongen.
 • På tankar av galvaniserad stålplåt kan man ibland se vitrost i skarvarna.

Renovera med ny tankbeläggning

När tanken väl börjat läcka, måste den tömmas och antingen ersättas eller renoveras. Det är här AJ Floor Solutions kommer in i bilden. Vi renoverar tankar och cisterner genom att:

 • Avlägsna gammal uttjänt beläggning.
 • Laga eventuella skador (främst betongcisterner).
 • Lägga en ny tankbeläggning med epoxi. Epoxiblandningen är alltid anpassad efter tankens innehåll.
 • Beläggningen vävarmeras och på så vis får du i princip en ny tank inuti den gamla.

Metoden fungerar lika bra för vattentankar och kemikalietankar som oljecisterner. Den "nya" tanken har lång livslängd och är ett bra alternativ ur hållbarhetssynpunkt.

  *Namn

  *E-post

  Mobil

  Meddelande

  Copyright ­© 2022 AJ Floor Solutions | Logga in | Design & Programmering iByrån