Sprinklertankar

Renovera med epoxi

Renovering av sprinklertankar

En sprinklertank med alla sina kubikmeter vatten garanterar att ni snabbt kan släcka en eldsvåda.
Eller gör den det? Det beror helt på i vilket skick tanken är - hur den ser ut inuti.

Sprinklertanken har en central funktion i brandskyddet. För att ge det förväntade skyddet i en nödsituation, måste tanken leverera med den kapacitet och funktion som den byggts för.

Användningsområden

 • Sprinklertankar

Sprinklertankar kan rosta sönder

Tankar i stålplåt kommer med tiden att börja rosta. Den rost som finns på insidan ser du först vid en invändig inspektion av tanken, något som enligt  sprinklerreglerna ska göras vart 10:e år. Problemet är att när rostangreppet väl börjat, går det fort.

Den uppenbara risken är att rosten fräter hål i tanken och vatten läcker ut. Om tanken finns i en byggnad kan du dels få vattenskador i byggnaden, dels ha för lite vatten i tanken för att släcka en eldsvåda.

Ett annat problem är att rost- och metallflagor bildar en gegga i botten på tanken där utsuget vanligtvis sitter. Eftersom den här geggan blir det första som trycks ut i sprinklersystemet, finns en risk att hela systemet sätts igen.

Rädda tanken med epoxi

Det går alldeles utmärkt att renovera en sprinklertank som korroderat genom att belägga insidan med epoxi. Resultatet blir i princip en ny tank inuti den gamla.

Lösningen med epoxi kräver inget underhåll och håller i princip för alltid. Hur kan vi säga det? Den faktor som har störst nedbrytande effekt på epoxi är solljus, något som inte är ett problem inuti en tank. Epoxi kan också påverkas negativt av kraftig värme/ kyla. Om det finns en risk för att sprinklertanken utsätts för kraftig värme eller kyla, kan vi kontrollera påverkan med lämplig isolering.

Hur går en tankrenovering till?

En tankrenovering är ett omfattande projekt som kräver god planering. Vi har utvecklat en metod där vi jobbar koncentrerat över så kort tid som möjligt.

Så här ser processen ut:

 1. Vi gör ett besök på plats för att se hur vi löser tömning av tanken och hur vi kan jobba effektivt på insidan av den.
 2. Insidan av sprinklertanken blästras eller slipas.
 3. Ytorna bestryks med primer.
 4. Epoxi appliceras i flera lager beroende på hur tanken ser ut.

Tjäna på tankrenovering

En renovering av sprinklertanken kommer alltid att vara billigare än förlusten av den byggnad som annars kanske brinner ner till grunden. För att inte tala om eventuella personskador.

En sprinklertank som fungerar som förväntat innebär att försäkringsbolaget inte kan anmärka på bristande brandskydd. Brister i systemet skulle kunna ge högre försäkringspremier i framtiden.

  *Namn

  *E-post

  Mobil

  Meddelande

  Copyright ­© 2022 AJ Floor Solutions | Logga in | Design & Programmering iByrån