Kvalitet & miljö

Alla våra koncept har en lång livscykel och vi ser ett tydligt ansvar i att producera långvariga lösningar. Det mest ekonomiska och ekologiska är att ha ett golv som är beständigt över tid. Tester på det golvmaterial som vi rekommenderar visar att slitaget är mindre än 0,005 millimeter på 10 år.

Vi ser ständigt till att förbättra våra medarbetare i kvalitets- samt miljöplaner. Efter varje projekt inlämnas en fullständig produktredovisning.

Egenkontroll

Entreprenaderna kvalitetsdokumenteras. Kontrollen innefattar:

 • underarbete,
 • utförande,
 • temperatur- och draghållfasthet,
 • material
 • samt uppgifter på nyttjare och beställare.

Kvalitetspolicy

Högt engagemang ger rätt kvalitet i varje uppdrag. Det är en självklarhet att avtalade kvalitetskrav skall nås men vi strävar även efter att fånga in kundens outtalade krav och förväntningar.

Varje medarbetares yrkesstolthet, kompetens och den samlade erfarenheten inom företaget skall bidra till att varje utfört uppdrag blir till en referens.

Vår gedigna erfarenhet och vårt goda samarbete med våra leverantörer, bidrar till effektiva lösningar och estetiskt tilltalande vistelsemiljöer.

Inom AJ Floor Solutions AB har vi en i grunden positiv inställning i att bidra till det allmänna miljöarbetet. En strävan att verka i samklang med naturens krav.

Miljöpolicy

Miljöarbetet skall ske genom att noggrannt följa gällande lagar och normer, att alltid agera på ett ansvarsfullt sätt. Vi lyssnar ”aktivt” på våra kunder och deras krav i vår strävan om ständiga förbättringar. På samma sätt följer vi produkttillverkares utvecklingsarbete för att nå fram till bästa tillgängliga teknik.

Följande krav ställer vi på oss själva:

 • Effektivt utnyttjande av naturresurser.
 • Kemikalier och övrigt material hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
 • Eget arbete och transporter är välorganiserade.
 • Försiktighetsprincipen, att vid nya metoder och material, noggrann granskning före nyttjande.

Arbetsmiljöpolicy

Produkterna som nyttjas inom AJ Floor Solutions AB gör det till en självklarhet att strikt följa arbetsmiljöregler. Det innebär att vi skall ha en ständig vakenhet i det självklara. Ett korrekt arbetsutförande undanröjer dessa risker och vakenheten innebär att inte heller utomstående utsätts för risker.

God arbetsmiljö är inte bara att följa strikta arbetsmiljöregler. Det förutsätter även trivsel på arbetet och möjlighet till att utvecklas i sin arbetsroll. Genom att vara lyhörda för varandras synpunkter skapar vi trivsel och utvecklingsmöjligheter.

  *Namn

  *E-post

  Mobil

  Meddelande

  Copyright ­© 2019 AJ Floor Solutions | Logga in | Design & Programmering iByrån