Betongplatta

– en grund som håller hög kvalitet

Betongplatta – en solid grund

En betongplatta, eller platta på mark som det också kallas, är en av de vanligaste grundkonstruktionerna för byggnader idag. Eftersom betongplattan kommer att utgöra grunden för hela byggprojektet är det viktigt att den håller hög kvalitet.

Betongplattan är i sig en relativt enkel konstruktion. Gjord på rätt sätt ger den en grund som är väl isolerad, fuktsäker och plan. Eftersom anläggningsytan är förhållandevis stor, minskar risken för sättningar och byggnaden får en riktigt stabil grund.

Förarbete innan gjutning

Ett noggrant markarbete är en förutsättning för att få en betongplatta med rätt egenskaper. Utöver att se till att marken är plan behöver du också veta om bygget behöver tjälsäkras för att undvika sättningar. Det är alltså klokt att inleda markarbetet med en geoteknisk undersökning.

Gjuta betongplatta

Det finns flera faktorer att ta hänsyn till när vi gjuter en betongplatta, som t.ex:

 • Vad ska plattan användas till?
 • Vilken belastning kommer den att utsättas för?

Svaren på de här frågorna hjälper oss att välja vilken typ av betong vi ska gjuta med, hur tjock plattan ska vara, hur armeringen ska se ut och hur plan den färdiga betongytan ska vara. Ofta finns detta angivet i den tekniska beskrivningen för bygget (AMA).

För att betongplattan ska få så hög kvalitet som möjligt måste vi parera för vädret när vi gjuter. Temperatur, vind och regn kan påverka betongplattans egenskaper. Med rätt kunskap och hantering kan vi gjuta både i kyla och värme utan att det påverkar slutresultatet negativt.

Efterbehandling

Om hela betongplattan eller delar av den är synlig, kan vi göra olika efterbehandlingar. Läs mer om hur du får en snygg ytfinish med HTC Superfloors koncept för polerade betonggolv>>

Välkommen att höra av dig till oss om du ska gjuta en betongplatta och vill ha en offert.

Betongplatta för

 • Villor
 • Garage
 • Industrilokaler

  *Namn

  *E-post

  Mobil

  Meddelande

  Copyright ­© 2022 AJ Floor Solutions | Logga in | Design & Programmering iByrån