Fogfria golv

– så väljer du rätt epoxibehandling

Fogfria golv - gå inte på vad som helst!

Fogfria golv är enklare att sköta en ett obehandlat betonggolv. Ett obehandlat betonggolv har en yta som dammar, suger till sig oljor och andra föroreningar, har en dålig kemikalieresistens, är svår att hålla rent och har dålig slitstyrka. Vi rekommenderar därför att man belägger betongen med exempelvis något ur Nils Malmgrens golvsortiment.

Ekonomi och miljö

Golvkostnad och miljöbelastning står i proportion till beläggningens livslängd. Vilken livslängd man får beror på val av produkt, då här är det viktigt att välja rätt. Trots att golvet hör till fastighetens mest väsentliga delar, ägnar man kanske inte alltid den kraft som krävs för att hitta den bästa och den mest korrekta beläggningen. Om man inte själv har kunskapen är det bra att vända sig till en expert. Tänk på att man aldrig kan ersätta kvalitet med långa garantitider.

Fogfria golv anpassas efter kraven

Det går aldrig att tillfredsställa varierande krav med en universalprodukt och epoxiplasters styrka ligger i modifierbarheten. För att komma fram till vilken produkt som passar just ditt fogfria golv gäller det att veta vad man har för krav på golvet men också känna till de olika produkternas funktioner och egenskaper. De krav man ska ställa på golvet får man fram av en kravanalys. Nedan ser du ett exempel på vad en sådan analys kan  innefatta.

Fukt

Fukt i byggkonstruktionen kan vara ett stort problem för inomhusmiljön. Fukt och alkali bryter lätt ner mattlim och orsakar en ohälsosam miljö. Vi erbjuder kompletta system för effektiv fukt-, alkali- och emissionspärrning. Dessa system har testats på provningsanstalt, och många år i fält har bekräftat funktionen.

fukt

Upphandling

När alla parametrar är kända är det dags att kontakta golvförsäljaren och diskutera golv. Man bör försäkra sig om att golvbeläggning kan utföras under de förhållanden som råder på arbetsplatsen, t.ex. temperatur och fukt. Förbehåll i upphandlingen avseende skador orsakade av uppstigande markfukt skall aldrig tolereras.

Läs mer om våra fogfria golv >

Kravanalys för fogfria golv

tjocklek

Nödvändig skikttjocklek
En golvbeläggnings skikttjocklek bestäms i huvudsak av två faktorer: kornmax som är det största fyllnadsmedlet och belastningens storlek i förhållande till underlaget. I allmänhet gäller den generella regeln som säger att minsta skikttjocklek ska vara tre gånger kornmax. Genom att öka skikttjockleken kan belastningen fördelas på en större yta av betongen. Vid en punktlast på 70 MPa kommer underlaget (betongen) att belastas i förhållande till skikttjockleken på följande sätt

bildmitten

Vid en punktlast på 70 MPa kommer underlaget (betongen) att belastas i förhållande till skikttjockleken enligt diagrammet ovan.

bildgohger

Ett betonggolv med tryckhållfastheten 30 MPa behöver minst en tre millimeter tjock beläggning för att klara en statisk last på 70 MPa.

kemikalier_4

Kemikaliebelastning
Vilka kemikalier som ska belasta golvbeläggningen bör vara kända

mekanisk-belstning

Mekanisk belastning
Golv för trucktrafik bör aldrig vara tunnare än 3 millimeter. För gångtrafik räcker det ofta med 0,3 millimeter.

temperatur_3

Temperaturvariationer
Golvets drifttemperatur såväl som lokala temperaturvariationer är viktiga att till vid val av produkt.

halkrisk

Halkskydd
Halkskydd innebär en viss strävhet i ytan. I torr miljö är det som regel inte nödvändigt.

porfrihet

Porfrihet
Inom livsmedel och läkemedelsbranschen ställs stora krav till beläggningens porfrihet.

brandklass

Brandklassning
Brandklassificering (euroklass) skall beaktas där så krävs.

planhet

Planhet
Ett golvs planhet har ofta en fundamental betydelse. Exempel är höglager och golv för svävare.

cleaning

Rengörbarhet
Rengörbarhet är ofta beroende av halkskyddsgraden. Ju grövre yta, dessto svårare att hålla rent.

tatfunktion_4

Tätfunktion
Att tätfunktionen bör beaktas vid projekteringen är kanske inte helt självklart. Oftast förväntar man sig att en epoxibeläggning är tät, men så kallade torrmassor av färgad sand och bindemedel uppfyller inte detta krav eftersom de av läggningstekniska skäl har för lite bindemedel.

reparerbarhet

Reparerbarhet
Det kan inte hindras att skador kan uppkomma på en beläggning genom slag, kemikalier eller förhöjda temperaturer. Allmänt kan sägas att epoxibeläggningar är lätta att reparera.

Mer information

Provningsresultat och testresultat angående nötningsmotstånd, brandprovning, kemikalieresistens, emission och vattentäthet finns att tillgå.

Välkommen att höra av dig till oss med dina frågor om fogfria golv!

    *Namn

    *E-post

    Mobil

    Meddelande

    Copyright ­© 2022 AJ Floor Solutions | Logga in | Design & Programmering iByrån