Portät långlivad beläggning  med höga renlighetskrav på Mölndals sjukhus. Läs mer …